pijl

UW NAASTE IS VERSLAAFD

Uw naaste gebruikt middelen en u wilt zelf ondersteuning

We zijn er voor u als uw naaste middelen misbruikt en/of verslaafd is en u steun wilt in de omgang met uw naaste. Wij bieden coaching om u te ondersteunen in hoe u kunt bijdragen aan het herstel van uw naaste. Ook kunnen we u coachen om zelf weer in eigen kracht te staan en uw eigen leven in perspectief te krijgen.

Naast persoonlijke coaching kunt u er voor kunnen kiezen samen met Porte Forte een interventie te plegen om uw verslaafde naaste een helpende hand te bieden.Interventie zetten bij uw verslaafde naaste of medewerker

Ingrijpen kan effectief zijn, door met de verslaafde in gesprek te gaan over zijn gedrag en de gevolgen die dit op zijn/ haar leven heeft en die van anderen.

Dit ingrijpen noemen we het plegen van ‘interventie’. Bij dit gesprek kunnen naasten, maar ook werkgevers, huisartsen, of andere belangrijke betrokkenen, ingezet worden.

Als de verslaafde weigert om te gaan werken aan zijn herstel, kunnen er afspraken gemaakt worden middels het opstellen van een interventieplan. In dit plan wordt opgenomen welke oplossingen kunnen worden gebruikt door alle partijen om verergering van de verslaving en schade door de verslaving zoveel mogelijk te beperken/voorkomen.

We bereiden dit gesprek, goed met  met u als opdrachtgever voor en spreken mogelijke uitkomsten van te voren door.