pijl

AANPAK VERSLAVING

Ingrijpen; interventie

Ontkenning van de afhankelijkheid van het middel of gedrag is een belangrijk symptoom van de verslaafde. Het duurt gemiddeld 8 tot 10 jaar voordat diegene erkent een verslavingsprobleem te hebben. Meestal is het zo dat mensen uit de directe naaste omgeving al geruime tijd weten dat het niet goed gaat met die persoon.
Over het algemeen is bekend dat de verslaafde zich alleen wil laten helpen, als hij/ zij aan de grond zit en geen andere uitweg meer ziet. Bijvoorbeeld als diegene zijn baan of partner is kwijtgeraakt ten gevolge van gebruik. Dit wordt ‘hitting rock bottom’ genoemd.
Toch is het niet nodig om op dit moment te wachten. Eerder ingrijpen kan effectief zijn, door met de verslaafde in gesprek te gaan over zijn gedrag en de gevolgen die dit op zijn leven heeft en die van anderen.
Dit ingrijpen noemen we het plegen van ‘interventie’. Bij dit gesprek kunnen naasten, maar ook werkgevers, huisartsen, of andere belangrijke betrokkenen, ingezet worden.
Als de verslaafde weigert om te gaan werken aan zijn herstel, kunnen er afspraken gemaakt worden middels het opstellen van een interventieplan. In dit plan wordt opgenomen welke oplossingen kunnen worden gebruikt door alle partijen om verergering van de verslaving en schade door de verslaving zoveel mogelijk te beperken/voorkomen.

Herstellen van een verslaving

Herstellen van een verslaving is een intens proces dat levenslang aandacht vraagt, maar zeker mogelijk is. Herstellen van een verslaving speelt zich af op 3 niveaus: lichamelijk, psychisch en sociaal.

 1. Lichamelijk herstel
  Abstinent worden, stoppen met het middel en/of gedrag van de verslaving is een voorwaarde om te herstellen van een verslaving. Het accent ligt eerst op afkicken van het middel of gedrag. Opname - behandeling hiervoor in een kliniek - wordt hier dikwijls voor ingezet.
  Onderdeel bij fysiek herstel kan ook verder onderzoek naar orgaanschade door jarenlang middelen gebruik zijn en werken aan ontspanning door hoge spierspanning.
 2. Psychisch herstel
  Inzicht krijgen in het eigen functioneren en denken is een voorwaarde om bewust te zijn van het verslavingsgedrag en de aangelegde verslavingspaadjes in de hersenen. Hiergij spelen de genoemde 3 delen van de hersenen een grote rol. Door meer inzicht te krijgen in interne processen  wordt het omgaan met trekmomenten meer hanteerbaar.
 3. Sociaal/psychisch herstel
  Tijdens dit proces wordt gewerkt aan het opbouwen en herstellen van het gewenste leven, waarin de verslaving een plek heeft en waarin een zo gelukkig mogelijk leven wordt geleid samen met anderen. Zingeving, een doel hebben in het leven en herstellen op zielsniveau is een belangrijk onderdeel in het herstelproces.