pijl

ONZE COACHES

Onze coaches zijn ervaringsdeskundig

De coaches van Ponte Forte, zijn verslaafden in herstel. Een ‘verslaafde in herstel’ is iemand die niet meer gebruikt en de verslaving een plek in zijn of haar leven heeft gegeven waar  tot op de dag van vandaag bewust mee bezig wordt gegaan. Immers, verslaafd blijven we levenslang. Toch is het ons allen gelukt, om abstinent te worden en een nieuw leven voor ons zelf op te bouwen, waarin we nuchter blijven en weer levensgeluk hebben gevonden.

Onze coaches zijn ervaringsdeskundige begeleiders en ondersteunen vanuit eigen ervaring en kunde op het gebied van verslaving. Dankzij onze eigen achtergrond kunnen wij goed middelenmisbruik en verslavingsgedrag signaleren; wij kennen de trucs om gebruik te verbergen, wij kennen de diepe eenzaamheid van een verslaving en wij weten hoe het is om de voortdurende trek in het middel of gedrag niet meer in de hand te hebben.Allen hebben wij onze eigen verslaving in de ogen moeten kijken en er mee moeten omgaan. Wij hebben een nieuw leven voor ons zelf gecreëerd, waarin wij bewust leven met onze verslaving en waarin we vrij zijn van obsessieve gedachten en dwangmatige handelingen.
Voor naasten hebben wij coaches die ervaringsdeskundig zijn als naaste van mensen met verslavingsproblematiek.

Voor werkgevers en het UWV

Wij hebben alle expertise met gedegen kennis van HRM, de wet Poortwachter en re-integratie trajecten in huis..