pijl

OVER ONS

Coaching

Ponte Forte coacht mensen die verslavende middelen misbruiken en hier mee willen stoppen. In de coaching richten we ons eerst op nuchter worden. Het is mogelijk om hiervoor behandeling in te zetten. We hebben een goed netwerk van behandelorganisaties en kunnen hierin voor u bemiddelen. Eenmaal abstinent, richten we ons op een breed herstel. Onze coaching is erop gericht nuchter te blijven en inzicht te krijgen in uw gedrag en trek naar het middel. We coachen u ook in het (her)opbouwen van uw leven, zodat u weer krachtig in uw leven staat en goed functioneert.  

Advies

Ponte Forte geeft advies aan naasten en werkgevers/UWV over hoe u om kunt gaan met een naaste of medewerker die middelen misbruikt en/ of verslaafd is. Daarnaast ondersteunen we in het bespreekbaar maken van de problematiek die wordt ervaren en helpen we werkgevers en UWV graag om hun medewerker weer stabiel te laten functioneren op de werkvloer. Advies en coaching in verzuimtrajecten van medewerkers maakt daar uiteraard ook deel van uit. 


Onze waarden

Uw privacy staat voorop

Wij richten ons op de particuliere markt. U bepaalt zelf of u wordt gecoacht, hoe vaak, waar en hoe lang.  We werken dus niet vanuit een Wmo indicatie. Dat betekent dat het Sociaal wijkteam - evenals de gemeente, waar u woont - niets over u en uw probleem hoeft te weten. U mag te allen tijde uw dossier inzien en deze wordt niet gedeeld, tenzij u hier om vraagt.
Indien wij u coachen, in opdracht van uw werkgever, UWV of Arbo dienst, zullen wij de relevante gegevens met betrekking tot de re-integratie opdracht met de opdrachtgever moeten delen. Uiteraard wordt u in kennis gesteld over wat er wordt gedeeld.

De relatie staat centraal

We werken samen met u aan uw herstel. Dit doen we op een respectvolle, gelijkwaardige wijze. We zijn zelf ook in herstel en weten als geen ander wat het leven met een afhankelijkheid aan middelen, verslaving, betekent.
Ook voor onze relaties; opdrachtgevers en partners, zijn we een betrouwbare partner  die samenwerkt met alle partijen om optimale ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met verslavingsproblematiek.

We preken en verwijten niet

We preken en verwijten niet. We geloven erin dat ieder zijn eigen weg moet vinden naar herstel, in eigen tempo, op eigen kracht. Wij lopen slechts tijdelijk mee en bieden coaching in uw unieke herstelproces.

We zijn flexibel

We hebben geen wachtlijst en kunnen direct voor u van betekenis zijn.
We zijn ook buiten kantoortijden bereikbaar. Bij een  crisis zijn we 24 uur per dag telefonisch bereikbaar, ook als er live ondersteuning of coaching “on the job” nodig is.
Tijdens het coachingstraject maken we met de klant afspraken over onze bereikbaarheid.